Формуляр за упражняване правото на отказ можете да изтеглите от ТУК